SELSKABSRET

Interlex Advokater rådgiver i forbindelse med opstart og omstruktureringer af virksomheder og i forbindelse med virksomheders almindelige drift og herunder naturligvis om de selskabsretlige spilleregler.

Reglerne er af stor og afgørende betydning for mange virksomheder, idet langt hovedparten af dansk erhvervsliv driver virksomhed i selskabsform.

Interlex Advokater rådgiver såvel store, små som børsnoterede og ikke børsnoterede selskaber.

Vi deltager i selve planlægningen, herunder i forbindelse med valg af selskabsform, etablering af virksomhedsstruktur og i stiftelsen af selskaber.

I forbindelse med selve stiftelsen af et anparts- eller aktieselskab eller andre selskabsformer rådgiver vi og deltager i udarbejdelsen af aktionæroverenskomster, direktørkontrakter osv.

Vi rådgiver i forbindelse med selskabers kapitalstruktur, for eksempel i forbindelse med en virksomheds ønske om at styrke sit kapitalgrundlag via eksterne investorer. På baggrund af vores udbyggede samarbejde med en række institutionelle og private investorer er vi i stand til at formidle kontakt til potentielle investorer.


Charlotte Graakjær Eriksen

Advokat
Insolvensret, Rekonstruktion, Konkurs og Selskabsret. Medlem af Danske Insolvensadvokater og udpeget som medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel.
Sekretær: Gitte la Cour
cge@interlex.dk
87 34 34 09
40 22 79 37

Christian Bruun Homaa

Advokat · Møderet for Landsret
Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse, Erhvervslejeret og Kontrakter
Sekretær: Lotte Jørgensen
cho@interlex.dk
87 34 34 42
92 44 09 36

Jesper Ganzhorn Ørskov

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Bestyrelsesarbejde, Virksomhedsoverdragelse, Ansættelsesret, Kontrakter, Køb og salg af bolig – privat og Køb og salg af erhvervsejendomme
Sekretær: Karin Klitgaard Brunsborg og Mette Nørgård
jn@interlex.dk
87 34 34 24
28 19 58 38

Jesper Hedegaard

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Kontrakter, Virksomhedsoverdragelse, Markedsføringsret, Køb og salg af erhvervsejendomme, Bestyrelsesarbejde, Lejeret, Inkasso og Retssager
Sekretær: Didde Hay
jh@interlex.dk
87 34 34 38
22 16 50 23

Lars Sundtoft Madsen

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse, Kontrakter, Ansættelsesret, Køb og salg af bolig – privat, Køb og salg af erhvervejendomme, Seriesalg og Projektudvikling, Inkasso og Lejeret
Sekretær: Lotte Jørgensen og Pia Bjørn Andersen
lsm@interlex.dk
87 34 34 17
22 16 45 86

Søren Abildgaard Pedersen

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse, Kontrakter, Bestyrelsesarbejde, Køb og salg af erhvervsejendomme, Køb og salg af bolig – privat og Medieret
Sekretær: Marianne Brøgger Lippert
sp@interlex.dk
87 34 34 36
22 44 11 47

Susan Lund Danielsen

Advokat
Insolvensret, Selskabsret, Generel erhvervsret og Retssager
Sekretær: Gitte Hedegaard og Gitte la Cour
sld@interlex.dk
87 34 34 25
30 63 58 17

Torben Korsager

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Insolvensret, Køb og salg af erhvervsejendomme, Selskabsret, Kontrakter, Virksomhedsoverdragelse og Retssager. Certificeret Insolvensadvokat.
Sekretær: Gitte Hedegaard og Gitte la Cour
tk@interlex.dk
20 64 01 54

Troels Otte

Advokat
Erhvervsret, Selskabsret, Kontrakter, Ansættelsesret, Retssager, Virksomhedsoverdragelse og Inkasso
tro@interlex.dk
87 34 34 23
51 81 32 07

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk