MARKEDS-
FØRINGSRET

Virksomheders adfærd på markedet er i dag genstand for en stigende offentligretlig regulering.  Der findes således regler herom i markedsføringsloven samt en række speciallove, herunder f.eks. området for fødevarer og lægemidler. Regler vil ofte have deres baggrund i EU-traktaten, og vil således skulle findes i direktiver og forordninger udstedt af EU, hvilket kan gøre det svært for en virksomhed at få et hurtigt overblik over reglerne.

Ifølge markedsføringsloven skal virksomheden handle i overensstemmelse med god markedsføringsskik og hvad der nærmere ligger heri fastlægges af domstolene og forbrugerombudsmandens praksis. Det kan derfor være centralt at have indsigt i den praksis, der udvikles indenfor markedsføringsret.

INTERLEX Advokater har stor erfaring med at rådgive virksomheder inden markedsføringsretten, herunder i forhold til hvor grænserne går for god markedsføringsskik overfor forbrugerne. Desuden har vi stor erfaring med sager mellem erhvervsdrivende, f.eks. sager om produktefterligning og hvorledes man sikrer sig mod misbrug og beskyttelse af virksomhedens erhvervshemmeligheder.

Vi har endvidere indsigt i Persondatalovens regler om anvendelse af persondata i markedsføringen og vil derfor kunne bistå med at vurdere, om markedsføringskampagner er i overensstemmelse med lovgivningen.

Endelig, har vi erfaring med at bistå med at forelægge påtænkte markedsføringstiltag for forbrugerombudsmanden med henblik på at indhente dennes forhåndsgodkendelse heraf.


Bjarke G. Jochumsen

Advokat · Møderet for Landsret
Kontrakter, Immaterialret, Markedsføringsret, Virksomhedsoverdragelse, Retssager og Generel erhvervsret
Sekretær: Ulla Frost Sjøgreen
bj@interlex.dk
87 34 34 43
40 23 18 93

Jesper Hedegaard

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Kontrakter, Virksomhedsoverdragelse, Markedsføringsret, Køb og salg af erhvervsejendomme, Bestyrelsesarbejde, Lejeret, Inkasso og Retssager
Sekretær: Didde Hay
jh@interlex.dk
87 34 34 38
22 16 50 23

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk