KONTRAKTER

“Det står i kontrakten” er en sætning, der ofte bruges af parterne i en konflikt, og de forskellige parter mener alle at have ret – også selv om fortolkningerne er helt forskellige. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvad der står i de kontrakter, du skriver under på.

Vi hjælper dig og din virksomhed i kontraktforhandlinger med både danske og udenlandske parter. I en sag, hvor én eller flere parter opererer uden for landets grænser, samarbejder vi med udenlandske advokatfirmaer, når det er nødvendigt, så vi sikrer, at alle juridiske forhold er efter bogen.

De mest udbredte kontrakter dækker områder som: Køb og salg, agent- og eneforhandlingsaftaler, leasing og leje, franchising, alle offentlige kontrakter, fuldmagter, kommissionsaftaler m.v.  

På trods af de internationale strømninger, der indvirker på dansk kontraktret og navnlig presset fra amerikansk ret, stræber vi efter at udforme et kontraktgrundlag, der er så kort og præcist som muligt. Målet er, at du undgår en unødvendig kompliceret kontrakt, som kan fejlfortolkes, hvis du og din kontraktpartner skulle blive uenige.


Anne Diness

Partner · Advokat
Kontrakter, Ansættelsesret, Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse og Bestyrelsesarbejde.
adi@interlex.dk
87 34 34 16
40 70 96 56

Bjarke G. Jochumsen

Associeret Partner · Advokat · Møderet for Landsret
Kontrakter, Immaterialret, Markedsføringsret, Virksomhedsoverdragelse, Retssager og Generel erhvervsret
Sekretær: Pia Bjørn Andersen
bj@interlex.dk
87 34 34 43
40 23 18 93

Christian Bruun Homaa

Advokat · Møderet for Landsret
Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse, Erhvervslejeret og Kontrakter
Sekretær: Pia Bjørn Andersen og Marianne Lippert Brøgger
cho@interlex.dk
87 34 34 42
92 44 09 36

Jacob Pedersen

Advokat
Offentligret og forvaltningsret, Landbrugsret, Miljø og planlovgivning, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Skelsager og naboret, Erstatningssager i kontraktforhold, Erstatningssager mod myndigheder, Retsagsbehandling og Lejeret
Sekretær: Dorthe Porse
jp@interlex.dk
87 34 42 24
81 40 66 70

Jan Østergaard

Partner · Advokat
Kontrakter, Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse og Generationsskifte
joe@interlex.dk
87 34 34 49
51 18 02 30

Jesper Ganzhorn Ørskov

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Bestyrelsesarbejde, Virksomhedsoverdragelse, Ansættelsesret, Kontrakter, Køb og salg af bolig – privat og Køb og salg af erhvervsejendomme
Sekretær: Karin Klitgaard Brunsborg og Mette Nørgård
jn@interlex.dk
87 34 34 24
28 19 58 38

Jesper Hedegaard

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Kontrakter, Virksomhedsoverdragelse, Markedsføringsret, Køb og salg af erhvervsejendomme, Bestyrelsesarbejde, Lejeret, Inkasso og Retssager
Sekretær: Didde Hay og Lotte Jørgensen
jh@interlex.dk
87 34 34 38
22 16 50 23

Lars Sundtoft Madsen

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse, Kontrakter, Ansættelsesret, Køb og salg af bolig – privat, Køb og salg af erhvervejendomme, Seriesalg og Projektudvikling, Inkasso og Lejeret
Sekretær: Lotte Jørgensen og Pia Bjørn Andersen
lsm@interlex.dk
87 34 34 17
22 16 45 86

Susanne Buskov Møller

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Køb og salg af bolig – privat, Køb og salg af erhvervsejendomme, Lejeret, Seriesalg og Projektudvikling, Erhvervslejeret, Generationsskifte, Arveret, Generel rådgivning og Kontrakter. Derudover er Susanne er autoriseret bobestyrer ved retten i Aarhus
Sekretær: Susanne Mousing Sørensen, Pia Bjørn Andersen og Mette Nørgård
sbm@interlex.dk
87 34 42 33
21 60 15 84

Thomas Heintzelmann

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Entrepriseret, Udbud, Køb og salg af bolig – privat, Køb og salg af erhvervsejendomme, Kontrakter og Bestyrelsesarbejde
Sekretær: Marianne Brøgger Lippert
thh@interlex.dk
87 34 34 21
28 87 14 34

Torben Korsager

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Insolvensret, Køb og salg af erhvervsejendomme, Selskabsret, Kontrakter, Virksomhedsoverdragelse og Retssager. Certificeret Insolvensadvokat.
Sekretær: Gitte Hedegaard og Gitte la Cour
tk@interlex.dk
20 64 01 54

Troels Otte

Advokat
Erhvervsret, Selskabsret, Kontrakter, Ansættelsesret, Retssager, Virksomhedsoverdragelse og Inkasso
tro@interlex.dk
87 34 34 23
51 81 32 07

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk