KONTRAKTER

“Det står i kontrakten” er en sætning, der ofte bruges af parterne i en konflikt, og de forskellige parter mener alle at have ret – også selv om fortolkningerne er helt forskellige. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvad der står i de kontrakter, du skriver under på.

Vi hjælper dig og din virksomhed i kontraktforhandlinger med både danske og udenlandske parter. I en sag, hvor én eller flere parter opererer uden for landets grænser, samarbejder vi med udenlandske advokatfirmaer, når det er nødvendigt, så vi sikrer, at alle juridiske forhold er efter bogen.

De mest udbredte kontrakter dækker områder som: Køb og salg, agent- og eneforhandlingsaftaler, leasing og leje, franchising, alle offentlige kontrakter, fuldmagter, kommissionsaftaler m.v.  

På trods af de internationale strømninger, der indvirker på dansk kontraktret og navnlig presset fra amerikansk ret, stræber vi efter at udforme et kontraktgrundlag, der er så kort og præcist som muligt. Målet er, at du undgår en unødvendig kompliceret kontrakt, som kan fejlfortolkes, hvis du og din kontraktpartner skulle blive uenige.


Bjarke G. Jochumsen

Advokat · Møderet for Landsret
Kontrakter, Immaterialret, Markedsføringsret, Virksomhedsoverdragelse, Retssager og Generel erhvervsret
Sekretær: Ulla Frost Sjøgreen
bj@interlex.dk
87 34 34 43
40 23 18 93

Christian Bruun Homaa

Advokat
Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse og Kontrakter
Sekretær: Lotte Jørgensen
cho@interlex.dk
87 34 34 42
92 44 09 36

Jacob Pedersen

Advokat
Kontrakter, Ansættelsesret, Køb og salg af bolig – privat, Entrepriseret, Lejeret, Offentligret og forvaltningsret, Landbrugsret, Køb og salg af landbrugsejendomme, Generationsskifte, Miljø og planlovgivning, Ekspropriation, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Krydsoverstemmelse & straffesager i relation til særlovsovertrædelser, Skelsager og naboret, Erstatningssager i kontraktforhold, Erstatningssager mod myndigheder og Retsagsbehandling
jp@interlex.dk
87 34 42 24
81 40 66 70

Jesper Ganzhorn Ørskov

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Bestyrelsesarbejde, Virksomhedsoverdragelse, Ansættelsesret, Kontrakter, Køb og salg af bolig – privat og Køb og salg af erhvervsejendomme
Sekretær: Karin Klitgaard Brunsborg og Mette Nørgård
jn@interlex.dk
87 34 34 24
28 19 58 38

Jesper Hedegaard

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Kontrakter, Virksomhedsoverdragelse, Markedsføringsret, Køb og salg af erhvervsejendomme, Bestyrelsesarbejde, Lejeret, Inkasso og Retssager
Sekretær: Didde Hay
jh@interlex.dk
87 34 34 38
22 16 50 23

Lars Sundtoft Madsen

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse, Kontrakter, Ansættelsesret, Køb og salg af bolig – privat, Køb og salg af erhvervejendomme, Seriesalg og Projektudvikling, Inkasso og Lejeret
Sekretær: Lotte Jørgensen
lsm@interlex.dk
87 34 34 17
22 16 45 86

Søren Abildgaard Pedersen

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse, Kontrakter, Bestyrelsesarbejde, Køb og salg af erhvervsejendomme, Køb og salg af bolig – privat og Medieret
Sekretær: Marianne Brøgger Lippert
sp@interlex.dk
87 34 34 36
22 44 11 47

Susanne Buskov Møller

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Køb og salg af bolig – privat, Køb og salg af erhvervsejendomme, Lejeret, Seriesalg og Projektudvikling, Erhvervslejeret, Generationsskifte, Arveret, Generel rådgivning og Kontrakter
Sekretær: Susanne Skaarup Christensen
sbm@interlex.dk
87 34 34 33
21 60 15 84

Thomas Heintzelmann

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Entrepriseret, Udbud, Køb og salg af bolig – privat, Køb og salg af erhvervsejendomme, Kontrakter og Bestyrelsesarbejde
Sekretær: Marianne Brøgger Lippert
thh@interlex.dk
87 34 34 21
28 87 14 34

Torben Korsager

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Insolvensret, Køb og salg af fast erhvervsejendomme, Selskabsret, Kontrakter, Virksomhedsoverdragelse, Rekonstruktion, Konkurs, Internationale retsforhold og Retssager vedrørende insolvensretlige emner. Certificeret Insolvensadvokat.
Sekretær: Gitte Hedegaard og Gitte la Cour
tk@interlex.dk
20 64 01 54

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk