IMMATERIALRET

Virksomhedens immaterielle rettigheder er i dag ofte blandt en virksomheds væsentligste aktiver, hvorfor man som virksomhed bør værne herom.

IPR anvendes ofte som fællesbetegnelsen for de regler, der regulerer virksomhedens immaterielle rettigheder f.eks. forretningskendetegn, domænenavne, varemærker, opfindelser, brugsmodeller og design. I forhold til tidligere er disse regler i dag blevet mere komplicerede og internationaliseret, hvilket stiller store krav til virksomhederne.  Nogle regler har deres baggrund i EU-traktaten, og vil således skulle udledes af direktiver og forordninger udstedt af EU.

INTERLEX Advokater har stor indsigt og erfaring med at rådgive klienter omkring virksomhedens immaterielle rettigheder, herunder udarbejde egentlige strategier for virksomhedens beskyttelse af dens immaterielle rettigheder. Vi bistår bl.a. med registrering af immaterielle rettigheder som varemærker og designs, ligesom vi bistår med overvågning af krænkelser. Vi bistår ligeledes ved håndhævelse af vores klients immaterielle rettigheder gennem førelse af rets- og voldgiftssager vedrørende erstatning og nedlæggelse af forbud.

Vi har stor erfaring med udarbejdelse af kontrakter i relation til virksomhedens immaterielle rettigheder samt rådgivning i forbindelse med forhandlingerne om sådanne, herunder f.eks. licens- og forhandleraftaler.

Endelig bistår vi ved overdragelse af rettigheder, herunder gennemførelse af due diligence vedrørende IPR forbindelse med virksomhedsoverdragelser.

Som rådgivere med dyb faglig viden er vi ofte i stand til at se nye perspektiver på en sag eller en si-tuation. Vi ser en ære i at påtage os rollen som djævlens advokat for at sikre, at alle potentialer og problemstillinger er overvejet, inden der træffes en beslutning. Det gør vi, fordi vi tror på, at vores evne til at se nye perspektiver kan skabe større sikkerhed og værdi for vores klienter på både kort og lang sigt.


Bjarke G. Jochumsen

Advokat · Møderet for Landsret
Kontrakter, Immaterialret, Markedsføringsret, Virksomhedsoverdragelse, Retssager og Generel erhvervsret
Sekretær: Ulla Frost Sjøgreen
bj@interlex.dk
87 34 34 43
40 23 18 93

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk