BESTYRELSES- ARBEJDE

Advokaterne i INTERLEX Advokater deltager i bestyrelsesarbejde i erhvervsvirksomheder, finansielle institutioner og organisationer. Erfaringen fra bestyrelsesarbejde ruster os til at yde juridisk rådgivning på anden vis end i traditionelt klient-advokat samarbejde.

Vi lægger vægt på, at deltagelse i bestyrelsesarbejde ikke blot består i at være tilstede ved møderne, men at vi også er aktive deltagere i din virksomheds forhold. Ved at have et indgående kendskab til hele virksomheden kan vi – ud over at være kontrollerende, opfølgende og kritiske – også være med til at udvikle og planlægge din virksomheds fremtid. Vores erfaring sætter os i stand til at yde sparring på mange fronter – også når det gælder vækstskabende initiativer.

For os er det vigtigt, at bestyrelsesarbejdet bidrager til, at virksomheden opfattes som professionel og troværdig i omverdenen; blandt kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Vores erfaring viser, at det ikke alene er de faglige kompetencer hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer,  der bidrager til virksomhedens udvikling. Det er mindst lige så vigtigt, at den rette kemi er til stede internt i bestyrelsen og ledelsen og i forholdet mellem bestyrelsen og ledelsen.

INTERLEX Advokater bidrager til at sikre, at der i den enkelte bestyrelse findes de nødvendige kompetencer, som matcher den enkelte virksomheds udfordringer på både kort og lang sigt.


Anne Diness

Partner · Advokat
Kontrakter, Ansættelsesret, Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse og Bestyrelsesarbejde.
adi@interlex.dk
87 34 34 16
40 70 96 56

Jesper Ganzhorn Ørskov

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Bestyrelsesarbejde, Virksomhedsoverdragelse, Ansættelsesret, Kontrakter, Køb og salg af bolig – privat og Køb og salg af erhvervsejendomme
Sekretær: Karin Klitgaard Brunsborg og Mette Nørgård
jn@interlex.dk
87 34 34 24
28 19 58 38

Jesper Hedegaard

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Kontrakter, Virksomhedsoverdragelse, Markedsføringsret, Køb og salg af erhvervsejendomme, Bestyrelsesarbejde, Lejeret, Inkasso og Retssager
Sekretær: Didde Hay og Lotte Jørgensen
jh@interlex.dk
87 34 34 38
22 16 50 23

Thomas Heintzelmann

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Entrepriseret, Udbud, Køb og salg af bolig – privat, Køb og salg af erhvervsejendomme, Kontrakter og Bestyrelsesarbejde
Sekretær: Marianne Brøgger Lippert
thh@interlex.dk
87 34 34 21
28 87 14 34

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk