ANSÆTTELSESRET

Når du ansætter en medarbejder, er der altid en potentiel risiko for, at der opstår tvister, såfremt de ansættelsesretlige forhold ikke bliver håndteret juridisk korrekt. Det gælder både i forbindelse med ansættelsen, under ansættelsesforholdet og – ikke mindst – ved et ansættelsesforholds ophør.

Den sikre løsning er at være på forkant med potentielle tvister og foregribe kritiske situationer ved at håndtere den juridiske side af ansættelsesforholdet korrekt.

INTERLEX Advokater har stor ekspertise inden for ansættelses- og arbejdsret og kan yde den rådgivning, der skal til for at forebygge mulige fejlfortolkninger og potentielle kritiske situationer. Med vores erfaring kan vi rådgive private og offentlige virksomheder i relation til såvel individuel som kollektiv ansættelsesret samt tjenestemandsret.

I forhold til den offentlige sektor omfatter vores rådgivning desuden samspillet mellem det særlige regelsæt, der gælder i det offentlige (reglerne om høring, proportionalitet og lighedsgrundsætningen) samt reglerne for det individuelle og kollektive aftalegrundlag, baseret på den ansættelsesretlige lovgivning.

Opstår der konflikt mellem parterne i et ansættelsesforhold, deltager vi i mæglingsmøder på vegne af vores klienter. Vi fører sager ved: De civile domstole, Arbejdsretten, Tjenestemandsretten, Faglig Voldgift, Afskedigelsesnævnet og Tvistighedsnævnet.


Anne Diness

Partner · Advokat
Kontrakter, Ansættelsesret, Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse og Bestyrelsesarbejde.
adi@interlex.dk
87 34 34 16
40 70 96 56

Jacob Pedersen

Advokat
Offentligret og forvaltningsret, Landbrugsret, Miljø og planlovgivning, Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold, Skelsager og naboret, Erstatningssager i kontraktforhold, Erstatningssager mod myndigheder, Retsagsbehandling og Lejeret
Sekretær: Dorthe Porse
jp@interlex.dk
87 34 42 24
81 40 66 70

Jesper Ganzhorn Ørskov

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Bestyrelsesarbejde, Virksomhedsoverdragelse, Ansættelsesret, Kontrakter, Køb og salg af bolig – privat og Køb og salg af erhvervsejendomme
Sekretær: Karin Klitgaard Brunsborg og Mette Nørgård
jn@interlex.dk
87 34 34 24
28 19 58 38

Lars Sundtoft Madsen

Partner · Advokat · Møderet for Højesteret
Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse, Kontrakter, Ansættelsesret, Køb og salg af bolig – privat, Køb og salg af erhvervejendomme, Seriesalg og Projektudvikling, Inkasso og Lejeret
Sekretær: Lotte Jørgensen og Pia Bjørn Andersen
lsm@interlex.dk
87 34 34 17
22 16 45 86

Troels Otte

Advokat
Erhvervsret, Selskabsret, Kontrakter, Ansættelsesret, Retssager, Virksomhedsoverdragelse og Inkasso
tro@interlex.dk
87 34 34 23
51 81 32 07

Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk