Er du også blevet udtaget til kontrol af ejerforhold?

juli 5, 2022

Der er fra Landbrugsstyrelsens side kommet fokus på landbrug med flere CVR-numre.

Med baggrund i kritik fra Rigsrevisionen er Landbrugsstyrelsen gået i gang med at kontrollere bagvedliggende ejerforhold på alle tilskudsordninger.

Det har resulteret i, at adskillige landmænd ikke har fået udbetalt deres EU-støtte for 2021 og kan yderligere få den konsekvens, at tidligere udbetalte tilskud og støtte skal tilbagebetales.

Kontrollen begrundes med risiko for omgåelse af reglerne om støtte ved en ”kunstig” opdeling af sin bedrift for derved at opnår mere i støtte eller for at undgå reglerne om krydsoverensstemmelse.

Ifølge EU-domstolens praksis på området er der kun tale om omgåelse, såfremt den pågældende handling udelukkende har være gennemført for at opnå en økonomisk fordel i strid med EU-reglernes formål.

Derfor er det vigtig, at man ved modtagelse af et ”kontrolbrev” fra Landbrugsstyrelsen indsender en nærmere beskrivelse af den valgte selskabskonstruktion.

Det anbefales, at alle dokumenter mv. fremlægges i sagen, således at Landbrugsstyrelsen har det rette beslutningsgrundlag.

Det anbefales tillige, at de efterspurgte oplysninger imødekommes, idet oplysningerne bliver afgørende for, om den konkrete selskabskonstruktion er at betragte som omgåelse i EU-forordningen forstand.

I de sager, vi allerede har behandlet, er det primært støtte til unge landbrugere, capping og krydsoverensstemmelse, der har været problemet.

Hvis du har flere CVR-numre, ikke har fået udbetalt EU-støtten eller har fået et høringsbrev fra Landbrugsstyrelsen og ønsker hjælp til at udrede din situation, kan du kontakte advokat Caroline Louise Ørskov Ganzhorn.

Vi har allerede nu samlet erfaring fra mange sager og kan derfor hjælpe dig bedst muligt.

Såfremt du endnu ikke er udtaget til kontrol, kan vi også hjælpe dig med at se på, om du skal foretage nogle ændringer, således at din konstruktion ikke senere vil blive betragtet som omgåelse.

 

Caroline Louise Ørskov Ganzhorn – Advokat
E-mail: clg@interlex.dk
Tlf. dir.: 87 34 34 37
Mobil: 29 11 04 01


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk