Uffe Baller

  • Sekretær:
    Vibeke Høeg Andersen
Uddannelse

1971 Cand. jur. Københavns Universitet
1976 Advokat
1976 Møderet for Landsret
1981 Møderet for Højesteret
1976-2022 Advokat

Fremmedsprog

Engelsk og tysk

Udgivelser

Diverse artikler om fast ejendom og ekspropriation i Ugeskrift for Retsvæsen samt indlæg i landbrugsfaglige tidsskrifter

Fagområder

Procedure
Landbrugsret
Ekspropriation
Planlovgivning
Produktansvar
Forsikring
Generationsskifte
Bobehandling
Fast ejendom
Straffesager inden for miljø-, medicin- og dyreværnslovgivningen


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk