Caroline Louise Ørskov Ganzhorn

  • Sekretær:
    Vibeke Høeg Andersen
Uddannelse

2006 Cand. jur. Aarhus Universitet
2013 Advokat
2019 Møderet for Landsret
2021 Certificeret voldgiftsdommer

Fremmedsprog

Engelsk

Udgivelser

Caroline har ofte været anvendt som foredragsholder ved forskellige landbrugsfaglige arrangementer og har undervist I landbrugets rammevilkår på Finanssektorens Uddannelsescenter.

Fagområder

Landbrugsret
Køb og salg af landbrugsejendomme
Generationsskifte og landbrugshandler
Miljø og planlovgivning
Skelsager og naboret
Offentligret og forvaltningsret
Retsagsbehandling
Voldgift
Erstatningssager vedrørende landbrugsmæssige kontraktforhold


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk