Bjarke G. Jochumsen

  • Sekretær:
    Ulla Frost Sjøgreen
Uddannelse

2011 Cand. Jur. Aarhus Universitet
2014 Advokat
2017 Mulitlaw Academy i County Wicklow, Ireland
2018 Møderet for Landsret

Fremmedsprog

Engelsk

Udgivelser

Fogedforbud rettet mod netværksoperatørers videreformidling af ophavsretskrænkelser, bog, oktober 2011

Fagområder

Kontrakter
Immaterialret
Markedsføringsret
Virksomhedsoverdragelse
Retssager
Generel erhvervsret


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk