EN LYSERE FREMTID FOR KONKURSRAMTE LANDMÆND 

oktober 26, 2022

En lovændring i konkursloven om indestående på andelshaverkonti kan gøre fremtiden mere overskuelig for bl.a. konkursramte landmænd. 

Lovændringen, der trådte i kraft den 17. juli 2022, betyder, at konkursramte landmænd (og andre) med indestående på andelshaverkonti kan opsige deres medlemskab i et andelsselskab/-forening og kræve sit indestående på andelshaverkontoen udbetalt senest 3 måneder fra opsigelsen. 

Retten til at kræve indestående på andelshaverkontoen udbetalt i forbindelse med konkurs er en ændring i forhold til tidligere lovgivning – og en ændring, der kan have stor praktisk betydning for den konkursramte andelshaver.  

Inden lovændringen kunne konkursboet efter den pågældende andelshaver også opsige medlemskabet i andelsselskabet/-foreningen, men kurator blev som regel mødt med besked om, at udbetaling af indeståendet på kontoen alene kunne ske over en længere årrække – nogle gange helt op til 10 år – medmindre konkursboet kunne acceptere en væsentlig dekort. 

Udbetalingerne måtte således ofte fortsætte også efter konkursens afslutning med den konsekvens, at landmanden løbende skulle betale skat af udbetalingerne. Hvis andelshaverkontoen var pantsat – hvilket ofte var og er tilfældet – skulle udbetalingerne tilgå panthaver (typisk banken), og den insolvente landmand ville ofte oparbejde en større og større skattegæld, som denne ikke kunne betale.  

Den fortsatte udbetaling fra andelshaverkontoen og deraf følgende skattekrav for landmanden kunne endvidere være skyld i, at landmanden ikke kunne opnå en ønsket gældssanering, da gældssanering forudsætter en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold. Der er ikke udsigt til en sådan økonomisk forbedring, så længe der fortsat kommer udbetalinger fra andelshaverkontoen og deraf følgende skattekrav, der påhviler landmanden. 

Den nævnte lovændring er derfor meget kærkommen. 

Mellemværendet med andelsselskabet/-foreningen vil efter de nye regler kunne afsluttes i konkursboets regi (også i relation til beskatning af udbetalingerne), og mange landmænd vil derfor hurtigere kunne komme videre efter en konkurs, herunder undgå opbygning af store skattekrav. 

Såfremt du måtte have spørgsmål til lovændringen, der tillige gælder for rekonstruktion, er du velkommen til at kontakte advokat Susan Lund Danielsen eller advokat Torben Korsager. 

INTERLEX Advokater medarbejder

Torben Korsager – Advokat, Partner
tk@interlex.dk
Mobil: 20 54 01 54

Susan Lund Danielsen – Advokat
sld@interlex.dk
Tlf. dir.: 87 34 34 25
Mobil: 30 63 58 17Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk