Er dit ejendomsforbehold gyldigt vedtaget?

februar 28, 2020

Er dit ejendomsforbehold gyldigt vedtaget? 

I vores arbejde med behandling af konkursboerne oplever vi ofte, at kreditorers ejendomsforbehold ikke er gyldigt vedtaget og derfor ikke har retsvirkning overfor boet. Dette til stor ærgrelse for den pågældende kreditor.

I Team Insolvens behandler vi konkursboer i alle størrelser og inden for alle brancher. Vil du være sikker på, at dit ejendomsforbehold er gyldigt, kan du læse med her.

Ejendomsforbehold 

Et ejendomsforbehold kan indsættes i en købsaftale ved alle typer af salg, f.eks. salg af en bil eller en maskine, og medfører, at sælger kan tage det solgte tilbage, hvis køber ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen, f.eks. som følge af, at køber går konkurs.  

Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldte, før et sådant ejendomsforbehold er gyldigt, og det er her, du som sælger skal være opmærksom. 

Et gyldigt ejendomsforbehold stiftes som følger:

  • Ejendomsforbeholdet aftales med køber og nedskrives skriftligt. Det skal fremgå udtrykkeligt, hvilken vare der tages ejendomsforbehold i.
  • Ejendomsforbeholdet skal være aftalt senest ved overgivelsen af det solgte til køber.
  • Den samlede købesum skal overstige 2.000 kr.
  • Der må ikke være tale om en kreditaftale med variabelt lånebeløb.
  • Køber skal senest ved overgivelse af det solgte betale minimum 20 % af den samlede købesum. (Denne betingelse gælder kun i forbrugerkøb). 

Er der foretaget en sikringsakt?

Når du har stiftet et gyldigt ejendomsforbehold, skal du desuden være opmærksom på, om der skal foretages en såkaldt sikringsakt for at være beskyttet mod retsforfølgning af køber, f.eks. købers konkurs. Et ejendomsforbehold i en bil skal f.eks. tinglyses i bilbogen for at opnår beskyttelse mod købers øvrige kreditorer i tilfælde af konkurs.  

Har du taget et gyldigt ejendomsforbehold i overensstemmelse med det ovenfor anførte og – hvor dette er påkrævet – foretaget den korrekte sikringsakt, vil du som det klare udgangspunkt være bedre stillet i tilfælde at købers konkurs. Du kan i denne situation tage det solgte tilbage og få fyldestgørelse herved.   

Kontakt os gerne for en snak om jeres muligheder

Har du spørgsmål vedrørende ejendomsforbehold i konkursretlig sammenhæng eller andre konkursretlige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os i Team Insolvens


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk