COVID19/CORONA – KAN VI VARSLE FERIE TIL AFHOLDELSE MED DET SAMME?

marts 16, 2020

Der er rigtig mange spørgsmål, som presser sig på grundet den nuværende situation.

Et af de spørgsmål, vi allerede er blevet mødt med mange gange, er: kan vi pålægge vores medarbejdere at holde ferie i denne periode?

Det korte svar herpå er efter vores opfattelse; JA!

Vores vurdering og holdning er således, at situationen er så ekstraordinær, at betingelserne for at varsle ferie uden de sædvanlige varslingsregler er opfyldt, hvorfor der kan ske feriepålæg med forkortet eller dags varsel.

Selv for medarbejdere, der allerede har planlagt ferie i indeværende ferieår, der løber frem til 30. april 2019, er det vores vurdering, at denne ferie om nødvendigt kan ændres og varsles til afholdelse nu.  Hvis medarbejderen lider tab herved, skal dette dog som hovedregel erstattes af arbejdsgiveren.

Bemærk dog at der alene kan varsles ferie til afholdelse, såfremt medarbejderen har optjent ret hertil. Er der tale om nye medarbejdere, eller har medarbejderne afholdt al ferie i indeværende ferieår, kan der ikke gives feriepålæg.

Den generelle anbefaling er dog altid, at implementere de nødvendige skridt i samråd med jeres medarbejdere. Vores foreløbige erfaringer viser, at de fleste medarbejdere også har stor forståelse for situationen og også gerne vil bidrage.

Kontakt os hvis du måtte have spørgsmål eller bemærkninger hertil.

Vi vil endvidere forsøgte at holde jer opdateret på de øvrige tiltag og muligheder, der er givet virksomhederne som følge af den opståede situation.

Et eksempel til varsling af ferie til medarbejderne kunne være:

Grundet den nuværende pludseligt opståede situation omkring COVID-19, ser vi os nødsaget til at varsle, at du skal holde ferie fra den XX til den XX.

Da der er tale om en helt ekstraordinær situation bemærkes det, at feriepålægget sker med forkortet varsel, jf. herved Ferielovens § 15 stk. 2.

(Hvis anden ferie allerede er planlagt inden ferieårets udløb den 30. april og man anser det for nødvendigt ferien skal afholdes nu i stedet):

Ovennævnte indebærer endvidere, at den allerede planlagte og aftalte ferie fra den XX til den XX hermed annulleres, jf. herved Ferielovens § 15 stk. 3. Såfremt du allerede måtte have bestilt rejse eller lavet andre bindende aftaler, er vi villige til positivt at se på eventuelle løsninger herpå, herunder eventuelt fravær uden løn, såfremt du ikke efter ovennævnte feriepålæg måtte have tilstrækkeligt optjent ferie til denne periode. Du bedes i givet fald snarest muligt kontakte os herom.     


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk