INTERLEX Advokater

Caroline Louise Ganzhorn

Caroline Louise Ganzhorn er specialiseret i landbrugets retsforhold, særligt med generationsskifte, køb og salg af landbrugsejendomme og forpagtningsforhold.
Herudover arbejder Caroline med retssagsbehandling indenfor områderne skel og nabosager, erstatningssager, kontraktsforhold og erstatningssager mod myndigheder.

Caroline har stor erfaring med landbruget generelt og har en bred indsigt I de forskellige driftsgrene.
Caroline deltager ofte I de strategiske overvejelser forinden valg af generationsskiftemodel, for dernæst at gennemføre processen.

Caroline lægger stor vægt på at yde en helhedsorienteret rådgivning ved både at inddrage bedriften og landmandens familieforhold.
I Carolines juridiske rådgivning er der focus på nærhed, tilgængelighed og fremsynethed.

Caroline er medlem af Danske Landbrugsadvokater

Sekretær: Annette Garlik Jensen
E-mail: clg@interlex.dk
Tlf dir: 87 34 34 37
Mobil: 29 11 04 01

Uddannelse:

2006 Cand. jur. Aarhus Universitet
2013 Advokat
2019 Møderet for Landsret

Undervisning:
Caroline har ofte været anvendt som foredragsholder ved forskellige landbrugsfaglige arrangementer og har undervist I landbrugets rammevilkår på Finanssektorens Uddannelsescenter.

Sprog:

Engelsk

Fagområder: