INTERLEX Advokater

BIRGITTE NYGAARD CHRISTENSEN

Birgitte Nygaard Christensen arbejder specialiseret inden for landbrugsretten. Birgittes arbejdsområder omfatter bl.a. miljø- og planlovgivning, naturbeskyttelse, ekspropriation og krydsoverensstemmelse. Birgitte har i den forbindelse stor erfaring med håndtering af sager mod offentlige myndigheder.

Dertil kommer en lang række andre sags typer relateret til Birgittes speciale, herunder skelsager, nabosager og straffesager inden for landbruget.

Birgitte beskæftiger sig i mange sager med mere generelle erhvervsretlige og formueretlige områder, der også i relation til landbrugets forhold bidrager til en perspektiveret rådgivning i forbindelse med fx kontraktretlige og erstatningsretlige problemstillinger. I den sammenhæng har Birgitte tillige stor erfaring med førelse af retssager.

Før Birgitte kastede sig over juraen, arbejdede hun gennem flere år – heraf de fleste i udlandet – i en international koncern. Birgittes praktiske erfaring fra erhvervslivet afspejler sig den dag i dag bl.a. i hendes pragmatiske og målrettede juridiske rådgivning.

Birgitte Nygaard Christensen er medlem af Danske Miljøadvokater samt Danske Landbrugsadvokater

Sekretær: Dorthe Porse
E-mail: bnc@interlex.dk
Tlf dir: 87 34 34 32
Mobil: 20 54 21 25

Uddannelse:

2012 Cand. Jur. Aarhus Universitet
2015 Advokat
2016 Møderet for Landsret

Udgivelser:

Ansvarlig Lånekapital, Retsvidenskabeligt Tidsskrift, oktober 2012

Sprog:

Engelsk
Spansk
Fransk

Fagområder:

Women in law award