Airbnb får regeringen til at stramme udlejningsreglerne

marts 12, 2019

Med etablering af de nye deleøkonomiplatforme f.eks. Airbnb er det i stigende omfang blevet populært at udleje sin helårsbolig, f.eks. i forbindelse med ferie eller i andre situationer, hvor ejeren ikke selv anvender boligen. For at skabe klarhed over hvor længe en ejer må udleje sin helårsbolig til ferie og fritidsformål har regeringen fremsat forslag om grænser for denne udlejning.

Den nye ordning medfører, at personer, der selv udlejer deres fulde helårsbolig, for fremtiden højst må udleje boligen i op til 30 dage pr. kalenderår, mens borgere, der udelukkende udlejer gennem en eller flere udlejningsformidlere, som indberetter indtægterne ved udlejningsaktiviteten, må udleje boligen i 70 dage pr. kalenderår. Der er indlagt mulighed for, at kommunen kan hæve grænsen på 70 dage til 100 dage.

Ændring fra de nuværende regler:

Efter de nugældende regler er det således, at en ejer af fast ejendom skal have tilladelse til erhvervsmæssig udlejning eller udlejning for et længere tidsrum end et år, medmindre det lejede skal anvendes til helårsbolig.

Kommuner som er underlagt boligreguleringsloven, har dog haft en praksis, hvorefter personer frit kunne udleje sin bolig i op til seks uger om året, uden at dette krævede en tilladelse fra kommunen.

Ovenstående vil således være en skærpelse af de nuværende regler for personer, som f.eks. udlejer sin lejlighed eller sit hus gennem Airbnb,idet det med de nye regler ikke længere vil være muligt at udleje sin bolig for en periode ud over 30/70 dage pr. kalenderår.

Overtrædelse af de nye regler, vil medfører bødestraf.

Det forventes, at ovenstående lovændring træder i kraft pr. 1. januar 2021.

Har du spørgsmål til ovenstående nye ændringer så kontakt endelig Advokat Susanne Buskov Møller, sbm@interlex.dk.


Mariane Thomsens Gade 1C, 8.,
8000 Aarhus C

+45 87 34 34 34
office@interlex.dk