Nyhed: BMG konkurs

Torben Korsager fra INTERLEX Advokater er sammen med Søren Christensen Volder fra Bech-Bruun udpeget til kuratorer for konkursboet efter BMG A/S. Infomøder for de berørte landmænd afholdes i uge 6. Møderne finder sted både i Aarhus og på Sjælland.

Kornhandelsvirksomheden Blach & Møller Gruppen A/S erklærede sig mandag d. 28. januar 2019 konkurs og har måtte indstille al drift med øjeblikkelig virkning.
Nu er Torben Korsager og Søren Christensen Volder blevet udpeget til kuratorer for konkursboet.

Konkursboet afholder informationsmøder for de berørte landmænd:

  • Sjælland, tirsdag d. 5. februar 2019 kl. 11.00 ved VKST Fulbyvej 15, 4180 Sorø
  • Jylland, onsdag d. 6. februar 2019 kl. 14.00 på Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C

Anmeldelser i konkursboet kan sendes til bobehandler Jette Andersen på jet@bechbruun.com

Siden opdateres løbende med nye informationer i sagen. Følg med her: https://interlex.dk/2019/01/30/nyhed-bmg-konkurs/

 

Torben Korsager • Partner og Advokat •  E-mail: tk@interlex.dk • Tlf dir: 87 34 34 56• Mobil: 20 64 01 54

Er det spam eller reklame?

At afgøre hvad der er lovlige henvendelser og ulovlig spam er ikke altid let at skelne mellem. Nu skal en ny spamvejledning gøre det lettere for virksomhederne at navigere rundt i reglerne, der tager højde for, at markedsføring er rykket over på sociale platforme. 

Forbrugerombudsmandens nye vejledning, der udkom i december 2018, afløser den tidligere vejledning fra 2002. I den nye vejledning inddrages Forbrugerombudsmandens nyeste praksis, og løfter sløret for fortolkningerne af f.eks. dagligdagens nyere kommunikationsformer.

Alle virksomheder har behov for at kommunikere med sine kunder, og omvendt har alle modtagerne en interesse i ikke at blive spammet med uønsket markedsføring. I takt med at teknologien udvikler sig og vores sociale medier er blevet virksomhedernes direkte vej til forbrugerne, er der nu behov for en ny spamvejledning, der tager højde for de mange nye markedsføringsmuligheder. Den nye vejledning vil i modsætning til tidligere, kun fokusere på spamforbuddet, og dermed virksomheders henvendelser ved brug af elektronisk post, fx mail, sms og sociale medier.

 


Vidste du f.eks. at Push-beskeder i en app er elektronisk post, og derfor også skal overholde spamforbuddet?

Eller vidste du at udsendelse af (reelle!) markedsundersøgelser eller tilfredshedsundersøgelser ikke er omfattet af spamforbuddet?


Ved læsningen af vejledningen skal man dog huske, at den praksis den baserer sig på, altid er konkrete tilfælde. Det er derfor ikke sikkert, at netop din virksomheds markedsføring er beskrevet i vejledningen.  Det kræver en konkret og oplyst vurdering før man kaster sig ud i markedsføringen.

I nogle tilfælde er det ikke altid så lige til, og det kan illustreres ved vejledningens fortolkning af den lettere adgang til at måtte markedsføre ”tilsvarende produkter” til sine kunder:

En bilforhandler der havde solgt en bil til en kunde, måtte gerne markedsføre bl.a. salg af vinterdæk som ”tilsvarende produkter”, mens et teleselskab der havde solgt sin kunde en mobiltelefon ikke måtte markedsføre en bredbåndsløsning til sin kunde som ”tilsvarende produkter”. En cykel svarer ifølge praksis heller ikke til en knallert, mens en flybillet til Rom svarer til en flybillet til New York, men ikke til et krydstogt til Caribien.

Vejledningen kan læses i sin helhed her: Spamvejledning 2018

–oo0oo–

Kontakt advokat Bjarke G. Jochumsen på bj@interlex.dk eller telefon 40 23 18 93 hvis du har brug for sparring eller rådgivning vedrørende din virksomheds markedsføring, f.eks. til vurderingen af lovligheden af et konkret markedsføringstiltag.

Skifteretternes tvangsopløsning af selskaber uden nærmere undersøgelser kan blive fortid

Står det til Konkursrådet, skal det ikke længere være muligt at tvangsopløse selskaber uden en nærmere undersøgelse af selskabet udført af enten en likvidator eller kurator. Som praksis er i dag, er der en risiko for, at misbrug af selskaber aldrig kommer for dagens lys


Skifteretternes behandling af tvangsopløsningssager 

Det følger af selskabslovens regler, at Erhvervsstyrelsen under særlige omstændigheder kan anmode skifteretten om, at et kapitalselskab opløses. Dette er f.eks. tilfældet, hvis selskabet ikke rettidigt har indsendt årsrapport eller ikke har en lovlig ledelse.

Skifteretten skal herefter træffe afgørelse om, hvorledes opløsningen skal gennemføres. Er det pågældende selskab solvent (eller er der tvivl herom), udpeger skifteretten en eller flere likvidatorer til at varetage bobehandlingen. Ligger det derimod fast, at selskabet er insolvent, tager skifteretten straks selskabet under konkursbehandling eller rekonstruktionsbehandling.

Er et selskab uden aktiver, har der dog udviklet sig en praksis, hvorefter skifteretterne i medfør af en analogi af konkurslovens § 143 blot opløser selskabet uden yderligere behandling. Det er denne praksis, der vækker bekymring hos Konkursrådet.

Konkurslovens § 143

Viser det sig under boets behandling, at den sikkerhed, der er eller kan kræves stillet efter § 27, ikke er tilstrækkelig til at dække yderligere omkostninger ved boets behandling, og er boets midler ikke tilstrækkelige til at dække disse omkostninger, sluttes boet snarest muligt på en dertil særligt indkaldt skiftesamling (…)

 

Et bekymret Konkursråd

I Konkursrådets udtalelse af 12.06.2018 om overgangen fra tvangsopløsning til konkurs peger Konkursrådet på en række betænkeligheder forbundet med skifteretternes tvangsopløsning af selskaber efter en analogi af konkurslovens § 143.

Konkursrådet pointerer, at praksis ved de enkelte skifteretter er uens, idet der er stor forskel på, hvornår en anmodning om tvangsopløsning ender med en umiddelbar opløsning af selskabet efter en analogi af konkurslovens § 143, og hvornår der iværksættes yderligere undersøgelser ved en likvidator eller kurator. Det betyder, at der er stor forskel på, om det undersøges, hvorvidt der er aktiver i selskabet, der kan anvendes til fyldestgørelse af kreditorerne.

Den uens behandling ved skifteretterne indbyder ifølge Konkursrådet til forumshopping, idet ledelsen i et selskab kan spekulere i at etablere eller senere ændre selskabets hjemsted til et sted, hvor skifteretten i højere grad opløser selskaber efter en analogi af konkurslovens § 143 og dermed ikke undersøges nærmere.

Endvidere påpeger Konkursrådet, at der er risiko for, at et selskab misbruges, idet det ikke undersøges, om der er foregået ulovlige dispositioner i selskabet, herunder ulovlige aktionærlån, om selskabet er insolvent, om der er grundlag for at indlede en sag om konkurskarantæne mod selskabets tidligere ledelse, eller om der er grundlag for at indlede en politimæssig efterforskning.

En sådan praksis strider mod grundlæggende samfundsinteresser, ligesom det strider mod retsfølelsen, hvis et selskabs forhold ikke undersøges, og der som følge heraf ikke pålægges konkurskarantæne, når der er grundlag herfor.


Konklusionen fra Konkursrådet

Konkursrådet mener, at den samfundsmæssige interesse i, at der foretages en nærmere undersøgelse af et selskab, som Erhvervsstyrelsen har anmodet skifteretten om at tvangsopløse, taler for, at tvangsopløsning af et selskab enten fører til, at der udnævnes en likvidator, eller at selskabet tages under konkursbehandling.

Et selskab skal således efter Konkursrådets opfattelse ikke – som det er tilfældet i flere af landets skifteretter i dag – kunne opløses efter en analogi af konkurslovens § 143.

Konkursrådet foreslår således, at det ikke fremadrettet skal være muligt at opløse et selskab, som Erhvervsstyrelsen har anmodet skifteretten om at tvangsopløse, efter en analogi af konkurslovens § 143.


Advokatrådet og Danske Advokater er positivt indstillet over for forslaget

I forbindelse med en høring over Konkursrådets udtalelse af 12.06.2018 har både Advokatrådet og Danske Advokater tilkendegivet at være positivt indstillet over for Konkursrådets forslag.

Det er imidlertid en politisk beslutning, om der skal afsættes ressourcer til gennemførelse af Konkursrådets forslag, og det er således afgørende, om også politikkerne viser sig positivt indstillet over for Konkursrådets forslag. Dette er endnu uvist.

–oo0oo–

INTERLEX Advokater har stor erfaring med såvel tvangsopløsningssager som konkursboer. Har du spørgsmål i relation hertil, er du velkommen til at kontakte advokatfuldmægtig Susan Lund Andersen på sla@interlex.dk.

 

 

 

 

INTERLEX advokat giver ekspertvurdering af ekspropriations-sagen i Vejen

Svineproducenten Martin Lund Madsen har kæmpet en lang kamp mod Vejen Kommune, og afslog for nyligt tilbuddet om erstatning på 2 millioner kroner. I sagen om den omstridte vej i Vejen har Jyllands-Posten bedt INTERLEX advokat Birgitte Nygaard Christensen om en uvildig ekspertvurdering af klagemulighederne.

Vores advokat Birgitte Nygaard Christensen har ekspropriation som ét af sine specialer og er derfor en stærk ekspert, når ekspropriationssager skal vurderes og håndteres. I en artikel om sagen uddyber hun de klagemuligheder, der er i forbindelse med ekspropriationen, og tilføjer en forklaring herefter:

’’Et af de vigtigste budskaber i sagen fra Vejen er efter min opfattelse, at man ikke uden videre kan regne med, at myndighedernes afgørelser er rigtige. Der er ofte god grund til at gennemgå afgørelserne med kritiske øjne, og netop dér kan vi med vores erfaring og ekspertise tilføre stor værdi for vores klienter’’.

Læs  hele artiklen fra Jyllands-Posten her

–oo0oo–

Hvis du er i tvivl om dine klagemuligheder i forbindelse med ekspropriation eller har øvrige spørgsmål vedrørende ekspropriation er du meget velkommen til at kontakte advokat Birgitte Nygaard Christensen på bnc@interlex.dk eller tlf. 20 54 21 25.

Hos INTERLEX Advokater har vi valgt at fokusere udelukkende på fire kerneområder; Team Erhverv, Team Fast ejendom, Team Insolvens og Team Landbrug. Det har skabt en dynamisk sammensætning af rådgivere, der er specialister inden for hvert deres kerneområde. Ved at udnytte individuelle styrker, giver det klienten en bedre sikkerhed og dybere forståelse for deres situation.

På baggrund af mange års erfaring har vores Team Landbrug opnået en særlig ekspertise inden for ekspropriationssager. Her kan du bl.a. læse om, hvordan vi kæmper landbrugets sag.